Assenhelpt.nl

Vraag en aanbod samenbrengen
Deze website is een initiatief van Ondernemend Assen. Het doel van deze website is vraag en aanbod van bedrijven in Assen snel samen te brengen in deze tijd van de corona crisis.

Op deze website kunt u uw vraag of aanbod plaatsen. U komt zo gemakkelijk in contact met één van uw mede-ondernemers die u kan helpen met uw vraag of gebruik willen maken van uw aanbod. Denk aan een zoekvraag naar opslagruimte, de wens om extra handjes, ondersteuning bij financiële vraagstukken, etc. Zo kunnen wij elkaar helpen in deze bizarre tijd.

Assenhelpt is speciaal ingericht voor het bedrijfsleven in Assen. Daarnaast kent Assen natuurlijk meerdere initiatieven zoals van VIA "Samen voor Assen" https://www.ditisassen.nl/acties-van-horeca-en-winkels/ en Vaart Welzijn etc. Ook kunt u uiteraard terecht bij de gemeente Assen https://www.assen.nl/nieuws/coronavirus; WPDA https://www.wpda.nl/actueel/corona-hulp-voor-ondernemers en het Vrijwilligersinformatiepunt https://www.vipassen.nl/pagina/assen-helpt/ .
NLWerktDoor wil alle bedrijven helpen door vraag en aanbod te verbinden https://nlwerktdoor.nl/
Streekdiensten presenteert Noordelijke kleine zelfstandigen www.streekdiensten.nl

Daar waar nodig weten ook wij elkaar te vinden.

Economische schade beperken
Met dit initiatief willen we ervoor zorgen de economische schade als gevolg van het corona virus zo veel mogelijk te beperken en dat het bedrijfsleven en de zorg daar waar mogelijk de werkzaamheden zo goed als mogelijk is voort kunnen zetten. Hiermee laten we als Assen zien wat we altijd al zeggen "dat we goed samen kunnen werken".

Beheer website
Ondernemend Assen beheert de website en zorgt ervoor dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd onder het motto #samenwerkenloont.

Een initiatief van:

  • Logo Ondernemend Assen
  • Logo Vaart in Assen
  • Logo Webba